Skip to main content

Community Afrikaans Texts

User-uploaded texts with language code "Afrikaans" or "afr" (MARC code for Afrikaans language items)

Uploaders, please note: Archive.org supports metadata about items in just about any language so long as the characters are UTF8 encoded.

167
RESULTS
rss


PART OF
Community Texts
Media Type
167
texts
Year
6
2018
3
2017
2
2016
6
2015
1
2014
1
2013
More right-solid
Topics & Subjects
18
Suid-Afrika
17
Afrikaans
9
education and non-commercial
8
Apartheid
5
Afrikaner
5
Boere
More right-solid
Collection
More right-solid
Creator
5
brand smit
4
hendrik gerhardus stoker
2
cj langenhoven
2
division of emergency planning
2
ou mutual
2
yolanda mills
More right-solid
Language
167
Afrikaans
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Community Urdu Texts
texts
eye 17,171
favorite 0
comment 0
jk;
Topic: jk'k'
Community Urdu Texts
texts
eye 12,332
favorite 0
comment 0
h;jh
Topics: jh, hj
Community Urdu Texts
texts
eye 11,331
favorite 0
comment 0
fgkfg
Topic: gfkgfk
Community Texts
texts
eye 10,052
favorite 0
comment 0
bhghghj
Topic: ghjghjgh
Community Urdu Texts
texts
eye 7,000
favorite 0
comment 0
l\kl\
Topic: kl\kl\
Community Texts
texts
eye 5,113
favorite 1
comment 0
hebraico
Topic: hebraico
Community Texts
texts
eye 3,495
favorite 0
comment 0
Written commentary on Romans, Afrikaans translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Paul was called to be the apostle to the Gentiles but he addresses both Jews and Gentiles and his letter shapes the life and teaching of Jesus into bedrock truths for the church of all ages. Part of...
Topics: afrikaans, bible, bible study, bible commentary, hermeneutics, exegesis, verse-by-verse, jesus,...
Community Urdu Texts
texts
eye 3,410
favorite 0
comment 0
hjljh
Topics: jh, jh
Community Texts
by Dr.Felix Kersten and J.M. den Uyl
texts
eye 2,746
favorite 0
comment 1
By:Dr.Felix Kersten en J.M. den Uyl / Uitgeverij J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1948
( 1 reviews )
Topic: education and non-commercial
Community Texts
by Various Authors
texts
eye 2,625
favorite 0
comment 0
39 English/Afrikaans books in the epub format (and 9 PDF ebooks), designed to facilitate the learning of Afrikaans for English Speakers. English Chapter first, followed by the corresponding Afrikaans Chapter.
Topics: Afrikaans, Christian, Bible, God, Here, bybel, gratis aflaai, EPUB, ebook, pdf, Nivladi, Harry...
Community Texts
texts
eye 2,308
favorite 1
comment 0
pdf
Topic: pdf
Community Texts
texts
eye 2,304
favorite 0
comment 0
Gratis Koran Download in EPUB, Kindle (MOBI) en PDF-formaat. ePUB zou ook moeten werken op de iPad de Apple's. Ooit wilde weten wat de moslims in geloven? Wil je het juist van de bron? Waarom niet lezen van de Koran vinden het zelf? Wilt u weten wat uw doel in het leven is? De Koran is de meest invloedrijke boek op de planeet Aarde. Overzicht: De meest bekende en gerenommeerde vertaling van de korans betekenis. De Koran (letterlijk betekent "het reciteren") is het centrale religieuze...
Topics: atheïsme, God, religie, opgehaald, boeken, vals, atheïsten, atheïst, religieus, wereld, com,...
Community Urdu Texts
texts
eye 1,964
favorite 0
comment 0
sdhsdj
Topic: dfjdfj
Community Urdu Texts
texts
eye 1,906
favorite 0
comment 0
kl;\l;\
Topics: kj, 'jk'
Community Texts
texts
eye 1,875
favorite 0
comment 0
Nederlandse vertaling in Epub formaat
Topic: Dorian Gray EPUB Nederlands
Community Texts
texts
eye 1,802
favorite 0
comment 0
education and non-commercial
Topic: education and non-commercial
Community Texts
texts
eye 1,511
favorite 0
comment 0
A modern remake (in English) of Heinrich Hoffmann's Der Struwwelpeter. Contains rhyming text with accompanied graphics, intended to teach modern children important life lessons using blunt violent images.
Topics: Struwwelpeter, children, tale, story, humorous, violent images, remake, Heinrich Hoffmann, book
Community Texts
by Wes-Kaapse Regering
texts
eye 1,504
favorite 0
comment 0
Gebruik hierdie gids om meer oor ons erfenis te leer. Ons moet trots wees op ons unieke Suid-Afrikaanse simbole en as ambassadeurs vir ons and optree, BETER TESAME.
Topics: Afrikaans, Suid-Afrika, Zuid-Afrika, volkslied, afrikaans, Nederland, Geelhout, springbok,...
Community Texts
texts
eye 1,487
favorite 0
comment 0
niraapd braaujiN - aansaarullaah aaitti ttim.pdfv
Topic: niraapd braaujiN - aansaarullaah aaitti ttim.pdf
Community Texts
texts
eye 1,344
favorite 0
comment 0
40th anniversary RTS in Boskoop
Topics: arboricultura, arbori, boskoop, rts, rmts, larenstein, velp
Community Texts
texts
eye 1,340
favorite 0
comment 0
askar2book
Topic: askar2book
Community Texts
texts
eye 1,250
favorite 0
comment 0
k\\
Topic: kl\\
Community Texts
by CJ Langenhoven
texts
eye 1,016
favorite 1
comment 0
Afrikaans Children's tale by C.J Langenhoven
Topics: Afrikaans, CJ Langenhoven, kinderstorie
Community Texts
by P.F.Bruwer
texts
eye 896
favorite 0
comment 0
Hierdie boek bevat eerstens 'n kort beskrywing aangaande die ontstaan van die Afrikaner/Boerevolk se posisie as minderheid binne die Republiek van Suid-Afrika gedurende die tydperk tussen 1910-1986. Tweedens bevat dit ook 'n beoordeling van die toekoms wat sodanige minderheid binne 'n swart oorheersde eenheidstaat te wagte sou kon wees. Derdens word dit beoordeel aan die hand van voorbeelde uit die lotgevalle wat ander blanke minderheids-gemeenskappe in Afrika sedert die vroee 1960's....
Topics: volkstaat, Afrikanervolk, Boerevolk, Suid Afrika, Geskiedenis, vryheid, vryheidsoorlog, Volk
Community Urdu Texts
texts
eye 893
favorite 0
comment 0
jh
Topics: jh, jh
Community Urdu Texts
texts
eye 856
favorite 0
comment 0
jljhl
Topic: hjljhl
Community Texts
texts
eye 854
favorite 0
comment 0
A short Paper exposing the beliefs of the Extremist cult known as the Ghulaat Juhaal
Topic: takfeer takfeeri ghulaat
Community Texts
by media24.co.za
texts
eye 770
favorite 0
comment 0
Buitelewe tydskrif met onderwerpe soos kampeer, natuurparke ens.
Topics: Afrikaans, Weskus, kokerboom, Krugerpark, Murraysburg, Huisgenoot, Mosambiek
Community Texts
by Bernard Santen en Cyrille Verbeeten
texts
eye 768
favorite 0
comment 1
education and non-commercial
( 1 reviews )
Topic: education and non-commercial
Community Texts
by CJ Langenhoven
texts
eye 768
favorite 1
comment 0
An Afrikaans children's tale written by CJ Langenhoven.
Topics: cj langenhoven, afrikaans, kinderstorie
Community Texts
texts
eye 733
favorite 0
comment 0
education and non-commercial
Topic: education and non-commercial
Community Texts
texts
eye 719
favorite 0
comment 0
Bosveld Boerbokklub Ledelys in Suid-Afrika en elders.  Bushveld Boer Goat Club list of members in South Africa and elsewhere.
Topics: Bosveld, Boerbokklub, Ledelys, Suid-Afrika, Bushveld, Boer Goat, Club, list of members, South...
Community Texts
by Jan H. Joubert
texts
eye 705
favorite 0
comment 0
4x4 Ensiklopedie deur Jan Joubert
Topics: 4x4, Safari, Namibia, Tourism, Off-road, offroad
Community Texts
texts
eye 671
favorite 1
comment 0
Het Geheim Van Zionsburg
Topics: Os Joris Van, Maessen Jurriaan, Het Geheim Van Zionsburg, nazi`s
Community Texts
by pappavis
texts
eye 668
favorite 1
comment 0
Ervaringe van Nederlandskolonisten in Zuid-Afrika
Topics: Afrikaans, Voorttrekker, Natal, Suid-Afrika
Community Texts
texts
eye 659
favorite 0
comment 0
Die waarheid oor  die geskiedenis in Suid Afrika
Topic: Geskiedenis Suid Afrika
Community Texts
texts
eye 617
favorite 0
comment 0
Afrikaanse Onderwysgids Wiskunde vir Graad 12.  Siyavula Education is a sosiale onderneming wat in 2012 met kapitaal en ondersteuning van die PSG Group Beperk en die Shuttleworth Foundation gestig is. Die Everything Maths and Science reeks is deel van ‘n groeiende versameling van hulpbronne geskep en vryliks beskikbaar gestel is deur Siyavula. Vir meer inligting oor die skryf en verspreiding van hierdie titels
Topics: Afrikaans, Wiskunde, Graad 12, Matriek, High School, mathematics
Vir Verkryging van die graad van Doktor in Regsgeleerdheid aan die Uniwersiteit van Amsterdam op Gesag van die Rektor-Magniefikus, Dr. P. Ruitinga, Hoogleraar in die Fakulteit van die Geneeskunde in die Openbaar te verdedig in die Aula van die Universiteit op Donderdag 10 Desember 1925 om Half vier u Nammiddag
Topics: Suid-Afrika, Boer, Afrikaner, Paul Kruger, Republiek, Transvaal, Groot Trek, Rustenburg, Pretoria,...
Community Texts
by Dr.Felix Kersten and J.M. den Uyl 1948-Uitgeverij J.M. Meulenhoff,Amsterdam
texts
eye 587
favorite 0
comment 0
Himler van nabij Felix Kersten
Topic: education and history
Community Texts
texts
eye 581
favorite 0
comment 0
SKAKAB ( Pdfbooksfree.pk)
Topic: History
Community Texts
texts
eye 554
favorite 0
comment 0
Bloemfontein 4 klagstaat  Hoogverraad Klagstaat en Terrorisme teen Johan Prinsloo, Mark Trollip, John Martin Keevy wat na bewering in Bloemfontein, Mangaung, Jaco Zuma wou doodmaak en die ANC tent wou opblaas. Charges of High Treason, Terrorism and similar allegations and accusations. 
Topics: Hoogverraad, Klagstaat, Terrorisme, Johan Prinsloo, Mark Trollip, John Martin Keevy, Bloemfontein,...
Community Texts
texts
eye 540
favorite 0
comment 0
131
Topic: jjj
In het jaar 2011 ontvingen alle Nederlandse en Vlaamse leden en leerlingen van de Internationale school van het gouden rozenkruis, Lectorium Rosicrucianum, een mooi boekje met een selectie van 21 gedeelten uit boeken van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri.  Spirituele teksten heeft toestemming om om de inhoud daarvan te publiceren op deze website. Tezamen geven de driemaal zeven flonkerende fragmenten een indruk van de weg van liefde, het pad van de leerling. Hieronder volgt de...
Topics: bloemlezing, cadeauboekje, weg van liefde, J. van Rijckenborgh, Catharose de Petri, Rozekruis Pers,...
Community Texts
texts
eye 501
favorite 0
comment 0
Suid- Afrika , Armoede
Topics: Suid-Afrika, Armoede
Community Texts
texts
eye 464
favorite 0
comment 0
education and non-commercial
Topic: education and non-commercial
Community Texts
by Lisette Lagendijk 2008
texts
eye 453
favorite 0
comment 1
Lisette Lagendijk (Emerson Vermaat)
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topic: education and non-commercial
Community Texts
by www.freepdfpost.blogspot.com
texts
eye 418
favorite 0
comment 0
English Poetry PDF Book Free Download
Topic: English Poetry Book
Community Texts
texts
eye 410
favorite 1
comment 0
Deur Francois Gerhardus Badenhorst
Topics: Rassevraagstuk, Suid-Afrika, Gereformeerde Etiek, wysbegeerte, lig, ras, volk, nasie, Apartheid,...
Community Texts
texts
eye 402
favorite 0
comment 0
education and non-commercial
Topic: education and non-commercial
Community Urdu Texts
by Muhammad Tariq Hanafi Sunni Lahori
texts
eye 360
favorite 0
comment 0
Assuroor Ba Zahoor Un Noor.pdf
Topics: Assuroor Ba Zahoor Un Noor.pdf, urdu, Noor e Mustafa, Ahle Sunnat
Community Texts
by Lotze, Dr.
texts
eye 341
favorite 1
comment 0
Volkstod ? Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde
Topics: Deutschland, Austritt, aus, dem, Voelkerbund, Gleichberechtigung, Sicherheit, Abruestungskonferenz,...
Community Texts
texts
eye 309
favorite 0
comment 0
Die Derde Vryheidsoorlog woed - en ons kan wen. PF Bruwer oor die stryd van die Afrikanervolk vir selfbeskikking in 'n Volkstaat
Topics: Suid-Afrika, Afrikaner, selfbeskikking, Vryheidsoorlog, Boere, Afsonderlike Ontwikkeling, Stryd,...
Community Texts
by Unknown
texts
eye 297
favorite 1
comment 0
Die Bybel in Afrikaans, 1953 en 1983 vertalings, werk op Kindle. Het ongelukkig nie teksverwysings by nie.
Topics: Bybel, Kindle
Community Texts
by BOPG - Bond van Oudgeinterneerdes en Politieke Gevangenes
texts
eye 287
favorite 0
comment 0
Versameling van artikels geskryf deur oudgeinterneerdes en politieke gevangenes in die Suid-Afrikaanse regering gedurende WWII toe Duitsgesindes en anti-oorloggesindes ge-interneer is.  
Topics: Koffiefontein Interneringskamp, Koffiefontein Universiteit, Prof HG Stoker, Ossewa Brandwag, OB,...
Community Texts
texts
eye 277
favorite 1
comment 0
Chahe Yousef Se Sada
Topic: polit
Die werksaamhede van die amptenare belas met die administrasie van Naturellesake in die Zuid-Afrikaansche Republiek tot 1877 Oorsig oor teorie en praktyk in die hantering van Nie-Blankes in die Transvaal
Topics: Geskiedenis, ZAR, Apartheid, Swartes, Bantoes, Buys-Basters, Transvaal, Naturelle, Kaffer,...
Community Texts
texts
eye 263
favorite 0
comment 0
Sermons in Afrikaans by Wes Bredenhof
Topics: Afrikaans, sermons, preke, Reformed, Gereformeerde
Community Texts
by Hendrik Gerhardus Stoker
texts
eye 260
favorite 0
comment 0
Hendrik Gerhardus Stoker 1967 Oorsprong En Rigting Band 1
Topics: Lewensbeskouing, Roeping, filosofie, wysbegeerte, kultuur, antropologie, Calvinisme,...
Community Texts
texts
eye 246
favorite 0
comment 0
Op die vooraand van apartheid JP Brits Die rassevraagstuk en die blanke politiek in Suid-Afrika, 1939-1948 Rassebeskouings van liberale blanke Suid-Afrikaners 2 Die geboorte van apartheid 3 Besluit - Op die vooraand van apartheid 4 Register - Op die vooraand van apartheid 5 1994 Universiteit van Suid-Afrika Herste uitgawe, eerste druk ISBN 0 86981 835 X Uitgegee deur die Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, 0001 Pretoria Gedruk deur Sigma Press, Koedoespoort Uitgewersredakteur: Sarie...
Topics: Suid-Afrika, Apartheid, Rassevraagstuk, blanke politiek, rassebeleid, segregasie, liberale blanke...
Community Texts
by Karl Marx and Friedrich Engels
texts
eye 231
favorite 1
comment 0
Afrikaans translation of the Communist Manifesto with an introduction by Leon Trotsky published by the Workers' Party of South Africa ("Werkersparty van Suid-Afrika") in 1937.
Topics: communist manifesto, communism, trotskyism, marx, engels, trotsky, south africa, afrikaans
Community Texts
by J.P. Botha
texts
eye 229
favorite 0
comment 0
Die Geskiendenis van die Afrikaners in Suid-Afrika
Topics: Suid-Afrika, Afrikaner, Boere, Afrikaans, Nederlands, Bantu, Indier, Kleurlinge, Kaap, Groot Trek,...
Community Texts
texts
eye 227
favorite 0
comment 0
Die Naturellenpolitiek van die Zuid-Afrikaansche Republiek - Hoe die Boere hulle grond gekry het - Verhouding met hulle bure - Beleid van die Republiek.
Topics: Suid-Afrika, Voortrekkers, Boere, Afrikaners, Bantoe, Zuid-Afrikaansche Republiek,...
Community Texts
by Minister van Algemene Zaken Balkenende
texts
eye 226
favorite 0
comment 0
education and non-commercial
Topic: education and non-commercial
Community Texts
by Hendrik Gerhardus Stoker
texts
eye 219
favorite 0
comment 0
Die Afrikaner-filosoof Hendrik Gerhardus Stoker ontleed die politiek wereldbeskouinge van sy tyd: Liberalisme, Kommunisme, Fascisme en Nasionaal-Sosialisme.  Hy kontrasteer dit met die politieke en maatskaplike beskouinge van Calvinisme
Topics: Filosofie, Politiek, Lewensbeskouing, H.G.Stoker, Liberalisme, Kommunisme, Fascisme,...
Community Texts
texts
eye 217
favorite 0
comment 0
Altwsl-Alosry
Topics: Altwsl, Alosry
Community Texts
texts
eye 205
favorite 0
comment 0
Afrikaans Translation of Whose Will Be Done? 2nd Edition (English) Additional information at http://ftp.whosewillbedone.altervista.org/ (choose your language version)
Topic: God Jesus Christ Mark Grant Davis Trinity Monotheism Bible Spiritual Whose Will Be Done Faith
Community Texts
texts
eye 204
favorite 0
comment 0
t
Topic: t
Community Texts
texts
eye 202
favorite 0
comment 0
Mu'jam Alfaaz al-Jarh wat Ta'deel by Sayyid Abdul Maajid al-Ghaori
Topics: Abdul Maajid, Jarh wat Ta'deel
Community Texts
texts
eye 190
favorite 0
comment 0
Ek jugnu hain band muthi main by Faiza Iftikhar
Topics: Urdu, Novels
Community Texts
texts
eye 173
favorite 0
comment 0
Sahih Moslem Persian
Topics: Sahih Moslem Persian, sahih muslim persian, sahih muslim, sahih muslim farsi, sahih moslem parsi,...
Community Texts
texts
eye 172
favorite 0
comment 0
Suid- Afrika , Bybel
Topics: Suid-Afrika, Bijbel
Community Texts
texts
eye 170
favorite 0
comment 0
a
Topic: blasting
Community Texts
texts
eye 161
favorite 0
comment 0
گیارہویں کیا ہے خلیل احمد رانا gharveen kia hay 
Topics: Islamic books, free Islamic books, اسلامی کتابیں, Deobandi, Wahabi, deoband books,...
Community Urdu Texts
texts
eye 149
favorite 0
comment 0
ljhl
Topic: jhljhl
Community Texts
by Nicolaas Theodor van der Merwe
texts
eye 148
favorite 0
comment 0
Magister Artium verhandeling - Lettere en Wysbegeerte  Deur Nicolaas Theodor van der Merwe
Topics: Wisbegeerte, christelike, Logika, Vollenhoven, rasionalisme, scientalisme, praktikalisme,...